Μπάλα ως γνωστόν δε βλέπω αλλά η μπαλίτσα που έπαιξαν οι Ισπανοί χθες ηταν και δυναμική και με παλμό παρόλο που δε κατάφερε να γεμίσει τον χώρο.

Their Methlab

Allochiria

Toundra


Share This Story, Choose Your Platform!